CNADNR a obținut defrișarea unei păduri pentru Autostrada Transilvania

transporter.ro
martie 03, 2016 0 comentarii

S-a aprobat, prin ordin de ministru, scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a suprafaţei pe amprenta căreia va fi realizat obiectivul Autostrada Transilvania, sector 3A, Cluj Vest Gilău - Mihăieşti, între km 4+650 - km 5+550, beneficiar fiind statul român.

Scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului menționat se face cu defrişarea vegetaţiei forestiere.

Terenul face parte din fondul forestier naţional și este proprietate publică a statului, fiind aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, prin CNADNR – SA. A fost dobândit în condiţiile Legii nr. 255/2010 care privește exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare. Terenul este amplasat pe raza Ocolului Silvic Gilău din cadrul Direcţiei Silvice Cluj.

Sectorul 3A, Cluj Vest Gilău - Mihăieşti, între km 4+650 - km 5+550 face parte din tronsonul de autostradă 3A1 (km 0+000 – km 8+700), Gilău – Nădășelu, sector pe care progresul fizic este în acest moment de 68.42%.